EN SK CZ

Komplexná ponuka

 • analýza potrieb organizácie
 • školenie zamestnancov, vrátane vystavenia osvedčení
 • spracovanie dokumentácie
 • príprava na certifikáciu - harmonogram
 • interný audit
 • spoluúčasť a pomoc pri certifikácii
 • Garancia 100% úspešnosti

Prínosy

 • získanie certifikátu STN EN ISO 9001
 • získanie certifikátu STN EN ISO 14001 (Environmentálne manažérske systémy - životné prostredie)
 • získanie certifikátu bezpečnosti práce OHSAS 18001
 • zavedenie systému kritických bodou HACCP, získanie certifikátu ISO 22000
 • získanie certifikátu ISO 31000 Management rizík
 • zavedenie, resp. zlepšenie systému riadenia organizácie
 • zlepšenie kvality produkcie a spokojnosti zákazníkov
 • zlepšenie vzťahov vo vnútri organizácie a skvalitnenie práce v oblasti riadenia ľudských zdrojov
 • výhody v konkurenčnom prostredí trhu
 • následne zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov a posílnenie tvorby zisku

Doba realizácie:

 • (podľa typu a veľkosti organizácie)

Cena služby:

 • podľa typu a veľkosti organizácie (prípadne podľa iných zmluvných dohod)

Lokality v ČR a SR

 • Olomoucký
 • Zlínský
 • Jihomoravský
 • Moravskoslezský
 • Pardubický
 • Královéhradecký
 • Vysočina
 • Žilinský
 • Nitrianský
 • Trenčianský
 • Trnavský
 • Bratislavský

Mgr. Monika Kováčová    |    tel.: 0907 582 438    |    e-mail:   info@audit-iso.sk


TOPlist