EN SK CZ

Poradenstvo a zavedenie

  systému riadenia kvality ISO 9001

  systému životného prostredia ISO 14001

  systému bezpečnosti práce OHSAS 18001

  systému Managementu rizik ISO 31000

  systému Projektové riadenie ISO 10006

Ponúkame poradenstvo, spracovanie a zavedenie systému kvality, enviromentálného manažérstva, bezpečnosti pri práci, bezpečnosti potravín, management rizík, projektové riadenie, spracovanie dokumentácie, školenia, interné audity, ISO 9000 (respektíve ISO 9001), ISO 14001, životné prostredie – EMS, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 31000, ISO 10006 pre Vašu organizáciu. Prípadne zavedenie integrovaného systému pre Vašu organizáciu.

Spolupracujeme s týmito certifikačnými organizáciami podľa priania zákazníka (napr. LL-C Certification www.ll-c.sk. , ČLPR s.r.o. www.clpr.sk a iné)


Mgr. Monika Kováčová |   mobil: 00421 907 582 438       |       e-mail:   info@audit-iso.sk


TOPlist